Urządzenie służy do wykonania stabilizacji pod różnego rodzaju inwestycje (drogi, parkingi), poprzez dodanie do kruszyw żwirowych cementu, popiołów lub chemii. Urządzenie może pracować do 60 cm głębokości i jest to jedno z najwydajniejszych urządzeń dostępnych na rynku.
Urządzenie to pozwala doziarnić lub uszlachetnić grunt, aby nadawał się do ponownego wbudowania.