Jakość nigdy nie jest przypadkiem

Miesiąc: wrzesień 2009

Laboratorium do badania gruntów

2 września 2009

Dzięki tej inwestycji już w procesie dostawy materiału na budowę jesteśmy w stanie sprawdzić przydatność danego materiału do wbudowania. Nasi inżynierowie mogą też opracować proces doziarnienia słabszej jakości materiału w zależności od potrzeb inwestycji. W naszym laboratorium posiadamy sondę lekką SD-10 do badań współczynnika i stopnia zagęszczenia. Laboratorium jest mobilne i może być zlokalizowane...

Czytaj więcej