Jakość nigdy nie jest przypadkiem

Oferta

Świadczone usługi

Wykopy podstropowe

Budowa dróg

Remediacja

roboty ziemne

Roboty ziemne

Nasypy

Nasypy

Stabilizacja gruntu

Stabilizacja gruntu

Budowa dróg

Budowanie dróg

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

Roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe

wykopy

Wykopy

Makroniwelacje terenu

Instalacje melioracyjne oraz wod-kan

Rekultywacja terenu

eurokop

Sprzedaż kruszyw

Transport samochodami ciężarowymi

Wynajem maszyn budowlanych

Dostarczanie kruszyw na budowy:

Piasek (rzeczny i kopalniany)

Pospółka

Żwir

Ziemia (humus)

Tłucznie

Masz więcej pytań? Chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami!

Kontakt