Wykop metodą podstropową oraz rozbiórki przy modernizacji Hotelu Europejskiego w Warszawie