Przy współpracy z firmą Budimex rozpoczeliśmy rozbudowe Fabryki Ferrero w Belsku Dużym