Zakres prac obejmuje ok. 300 000 m3 makroniwelacji, ok. 400 000 m3 zasypek z zagęszczeniem oraz ok. 20 km podbudów pod drogi. Wykonujemy tam też prace rozbiórkowe starej Oczyszczalni Ściekówi. W linku pod spodem można znaleźć więcej informacji o inwestycji.

www.jrp.mpwik.com.pl/files_user/Czajka_cel.pdf