Dla Firmy Mostostal S.A. realizujemy roboty pn. ,,Projekt i budowa Autostrady A-2 Stryków – Konotopa na odcinku od km 394+500 do km 411+465,8.”