Roboty wyburzeniowe i ziemne przy budowie budynków biurowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza