Dzięki tej inwestycji już w procesie dostawy materiału na budowę jesteśmy w stanie sprawdzić przydatność danego materiału do wbudowania.

Nasi inżynierowie mogą też opracować proces doziarnienia słabszej jakości materiału w zależności od potrzeb inwestycji. W naszym laboratorium posiadamy sondę lekką SD-10 do badań współczynnika i stopnia zagęszczenia. Laboratorium jest mobilne i może być zlokalizowane na każdej budowie.