Firma Eurokop Sp. z o.o. zrealizowała dla firmy Mostostal Warszawa S.A. pierwszy Etap „Budowy Szpitala pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie” 

W trakcierealizacji prac konieczna była interwencja saperska w celu usunięcia pocisków z II Wojny Światowej znalezionych na terenie prowadzonych prac.