Firma Eurokop Sp. z o.o. Rozpoczęła prace przy budowie dróg  dojazdowych oraz serwisowych  przy budowie obwodnicy Kielc.

Zakres wykonywanych prac:

– Korytowanie profilowanie i zagęszczanie podłoża 
– Nasyp
– Stabilizacja gruntu cementem 1,5 Mpa
– Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego
– Roboty melioracyjne

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy: