Wykonanie dróg technologicznych oraz montaż konstrukcji stalowej