Budowa Autostrady A4 na odc. Węzeł Rzeszów Centralny – Węzeł Rzeszów Wschód wraz z Budową Drogi Krajowej DK – 19

 Prace rozbiórkowe obiektów mostowych.