Jakość nigdy nie jest przypadkiem

Portfolio

Budowa obwodnicy Kielc Rozbudowa drogi S7

Firma Eurokop Sp. z o.o. Rozpoczęła prace przy budowie dróg dojazdowych oraz serwisowych przy budowie obwodnicy Kielc.

Zakres wykonywanych prac:
– Korytowanie profilowanie i zagęszczanie podłoża
– Nasyp
– Stabilizacja gruntu cementem 1,5 Mpa
– Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego
– Roboty melioracyjne

Poniżej przedstawiamy zdjęcia z budowy: