Jakość nigdy nie jest przypadkiem

Walce

Walce ogumione

Walce ogumione stanowią istotny element w szerokiej gamie sprzętowej Eurokop. W wielu krajach (również i w Polsce) wymagane jest stosowanie walców pneumatycznych do zamykania zagęszczonych powierzchni wykonanych z betonu asfaltowego. W naszej ofercie znajduje się kilka walców o różnym nacisku jednostkowym.

Walce jednobębnowe

Walce wibracyjne małej i średniej wielkości stosowane do zagęszczania wszystkich rodzajów gruntu za wyjątkiem rumoszu skalnego. Walce te mogą być stosowane do budowy większości dróg, lotnisk, zapór wodnych, nadbrzeży portowych oraz budowli przemysłowych. Najcięższe walce wibracyjne mogą zagęszczać grunt o dowolnym uziarnieniu. Grubość poszycia bębnów w tych walcach dostosowywana jest do zagęszczania rumoszu skalnego. Do zagęszczania materiałów spoistych dostępne są walce wyposażone w bębny okołkowane.

Masz więcej pytań? Chcesz nawiązać współpracę? Skontaktuj się z nami!

Kontakt